Images

NGUYỄN CÔNG QUANG – NGƯỜI CHỦ RẤT BIẾT ĐIỀU BINH KHIỂN TƯỚNG

Hiện nay, tôi đã làm nhiều dịch vụ cho nhiều chủ doanh nghiệp, đối tác. Trong đó, người tôi có ấn tượng khá đặc biệt là chú Nguyễn Công Quang. Chú rất có tài lãnh đạo và sử dụng con người rất tốt mà tôi phải học hỏi rất nhiều. 
  

Chú Nguyễn Công Quang - con người của công việc

Tôi biết chú Nguyễn Công Quang từ khi Nguyễn Minh Đức nhờ tôi làm dịch vụ PR – Marketing và lập doanh nghiệp Online. Khi làm, tôi có lên nhà chú Quang ở Bình Phước và trao đổi, nói chuyện để lấy thông tin về cây xanh và đến các địa điểm thi công công trình của chú.

Qua nhiều cuộc trò chuyện, tôi thấy ở con người này có những yếu tố đặc biệt:

Thứ nhất, chú là người rất hiểu tâm lý người khác, đặc biệt, là những người lớp trẻ như tôi. Vì vậy, chú luôn động viên, khích lệ mọi người. Trong công việc, chú cũng rất tâm lý. Chú nắm bắt rất nhanh tâm lý nhân viên và động viên họ làm việc tốt hơn.

Chú biết sử dụng những con người vào mục đích công việc rất tốt. Đối với chú, khi tiếp xúc một người, chú có thể cảm nhận được tâm lý và năng lực làm việc của người đó. Vì vậy, chú có thể xem sắp xếp từng người vào công việc nào, lĩnh vực nào cho phù hợp.


Chú luôn sắp xếp một cách hợp lý công việc của mọi người

Yếu tố thứ ba là, trong những công trình, chú biết sắp xếp bao nhiêu nhân lực để tiết kiệm và hiệu quả nhất. Những công trình ở Bình Phước, có lần chú điều động 5 người, có lần 6 người hoặc có lúc chỉ có 3 người thôi. Nhưng dù ít hay nhiều, tất cả các anh chị em đều thực hiện tốt công việc và mang lại hiệu quả cao. Công việc tiến triển rất nhanh, dù trước đó tôi nghĩ, công việc không diễn ra nhanh như vậy.

Nhưng đối với chú, khi đã cầm quân ra trận, chiến thắng sẽ đến rất nhanh. Chú gần như không để người nào phí thời gian vô ích. Mỗi người đều có công việc của riêng mình. Và công việc tiến triển nhanh ngoài dự đoán của mọi người. Từng con người được sắp xếp rất linh động. Lúc thì đào đất, lấy cây, lúc thì trồng cây theo kĩ thuật. Vì vậy, họ làm làm việc liên tục với không khí rất vui vẻ và công việc được đẩy nhanh gấp nhiều lần dự tính.

Yếu tố nữa là khi giao tiếp xã hội, chú rất nhạy tâm lý người khác. Chú hiểu được nhu cầu của từng khách hàng, đối tác của mình và nhanh chóng nắm bắt tâm ký của họ. Vì vậy, chú luôn có sự linh động trong công việc và cuộc sống của mình để mọi thứ tốt hơn và hiệu quả hơn.

Ngoài ra, một điểm đáng quý của chú mà tôi phải học hỏi nữa là chú rất siêng năng, chăm chỉ. Lúc nào chú cũng làm việc, lúc nào cũng cố gắng hoàn thành để công việc diễn ra một cách suôn sẻ nhất.

0 nhận xét: